วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

พันธุ์มะนาวพันธุ์มะนาวที่นิยมปลูกในประเทศไทยในปัจจุบัน
๑. มะนาวหนัง
ผลอ่อนมีลักษณะกลมยาวหัวท้ายแหลม 
เมื่อโตเต็มที่จะมีลักษณะกลม  ค่อนข้างยาว  มีกลมมนบ้างเล็กน้อย  ด้านหัวมีจุกเล็กๆ มีเปลือกค่อนข้างหนา  จึงทำให้เก็บรักษาผลไว้ได้นาน
 
มะนาวหนัง 


๒. มะนาวไข่
มีขนาดและลักษณะคล้ายมะนาวหนัง
เกือบทุกอย่าง  ผลอ่อนมีลักษณะกลมยาวหัวท้ายแหลม  เมื่อโตเมที่ผลจะมีลักษณะกลมมนเป็นส่วนมาก เปลือกบาง  ผลโตกว่ามะนาวหนัง

มะนาวไข่

. มะนาวแป้น
 เป็นมะนาวที่สามารถให้ดอกออกผลตลอดปี  ผลมีขนาดกลางทรงผลแป้น  เปลือกบาง  มีหลายพันธุ์  เช่น  พันธุ์แป้นรำไพ  พันธุ์แป้นทราย  เป็นต้น 
 มะนาวแป้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น