วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

วิธีการปลูกมะนาวควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ควรขุดหลุมปลูก ให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณห้าสิบเซนติเมตร ผสมดิน ปุ๋ยคอก และปุ๋ยร็อคฟอสเฟต เข้าด้วยกัน ในหลุมให้ สูงประมาณสองในสามของหลุม ยกถุงกล้า ต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่า ระดับดินปากหลุมเล็กน้อย ใช้มีดกรีดถุง จากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้งสองด้าน ดึงถุงพลาสติกออก โดยระวังอย่าให้ดินแตก กลบดินที่เหลือลงในหลุม กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลมพัดโยก หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง รดน้ำให้โชก ทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด
    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น